روتو دینامیک سانتریفیوژ

Overhung Impeller Pump Types and Classifications

 • Flexibly Coupled
  • Sealless with Magnetic Drive
   • Horizontal
    • OH11
   • Vertical
    • OH12
  • Horizontal
   • Axial flow
    • OH00
   • Frame Mounted
    • OH0
   • Foot Mounted
    • OH1
    • OH1A (Self Priming)
   • Centreline Mounted 
    • OH2
  • Vertical
   • In-Line
    • OH3
   • End Suction
    • OH3A
 • Rigidly Coupled / Short Coupled
  • Vertical
   • In-Line
    • OH4
 • Close Coupled
  • Vertical
   • In-Line
    • OH5
   • End Suction
    • OH5A
  • High Speed Integral Gear
   • OH6
  • Horizontal
   • OH7
  • Submersible
   • Diffuser
    • OH8A
   • Volute
    • OH8B
  • Sealless with Canned Motor
   • Horizontal
    • OH9
   • Vertical 
    • OH10
 • Unclassified
  • Pitot Tube Pump

Between Bearing Pump Types and Classifications

 • 1&2 Stage
  • Axially Split
   • BB1
  • Radially Split
   • BB2
 • Multistage
  • Axially Split
   • BB3
  • Radially Split
   • Single Casing
    • BB4
   • Double Casing
    • BB5
پمپ BB5
پمپ BB5

Vertically Suspended Pump Types and Classifications

 • Vertically Suspended
  • Single Casing (Open Pit Intake)
   • Submersible
    • VS0
   • Discharge Through Column
    • VS1 (Diffuser)
    • VS2 (Volute)
    • VS3 (Axial Flow)
   • Separate Discharge (Sump)
    • VS4 (Line Shaft)
    • VS5 (Cantilever)
  • Double Casing(Can or Suction Barrel Intake)
   • Diffuser
    • VS6
   • Volute
    • VS7
    • VS7A
  • In-Line Casing
   • Diffuser
    • VS8

جابجایی مثبت

Reciprocating

Rotary